Strona w trakcie przebudowy, zapraszamy niebawem

Biuro:

  • DORADZTWO - OPINIE PRAWNE - KONSULTACJE

  • Promujemy ideę społeczeństwa obywatelskiego  • PROGRAM SZKOLENIOWY:

    "Rodzino, sięgnij po swoje prawa"

  • DORADZTWO PRAWNE

PATRIUS

O NAS

Inicjatywa Patrius - doradztwo prawne, powstała z powołania do twórczości, przedsiębiorczości i rozwoju. Działa w oparciu o Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Patrius - doradztwo prawne, to inicjatywa powstała w 2013 roku. Jej pomysłodawcą i współzałożycielem jest Piotr Kurcz, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Teologii Rodziny przy Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.

Misją projektu Patrius jest gotowość do przyjścia z pomocą prawną każdemu, kto znajdzie się w trudnej sytuacji. Poprzez szkolenia i konsultacje indywidualne Patrius chce dawać ludziom poczucie bezpieczeństwa prawnego, uwrażliwiać ich na sprawy społeczne, promować ideę obywatelskości i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Pani Agnieszka Kurcz, dotychczasowa współpracowniczka oraz współzałożycielka projektu, z dniem 4 XII 2014 roku, w związku z uzyskaniem wpisu na listę aplikantów notarialnych przy Izbie Notarialnej w Krakowie złożyła rezygnację z uczestnictwa w projekcie Patrius - doradztwo prawne. Dziękując za bardzo dobrą roczną współpracę, życzymy Pani Agnieszce sukcesów na dalszej drodze zawodowej.

OFERUJEMY

- autorskie programy szkoleniowe dotyczące gałęzi i poszczególnych przepisów polskiego prawa;
- konsultacje indywidualne;
- przygotowywanie opinii prawnych, pism do instytucji i urzędów;
- wyjaśnianie znaczenia przepisów oraz pism sądowych i dokumentów urzędowych.

DZIAŁAMY DLA

- wspólnot parafialnych;
- ruchów społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
- samorządów lokalnych;
- osób prywatnych i firm;
- w tym szczególnie dla rodzin, osób starszych, nauczycieli oraz animatorów przedsięwzięć społecznych.

SPECJALIZACJA

- prawo i postępowanie cywilne;
- prawo i postępowanie karne;
- prawo i postępowanie administracyjne;
- w szczególności: prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo nieruchomości, prawo medyczne, ochrona dóbr osobistych.

ZAPRASZAMY

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej oraz z Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Archidiecezji Krakowskiej, w każdy wtorek od godziny 17.30 do 18.30 istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, udzielanych w siedzibie Poradni, przy Placu Mariackim 7 w Krakowie.

Misją projektu Patrius jest gotowość do przyjścia z pomocą prawną każdemu, kto znajdzie się w trudnej sytuacji. Poprzez szkolenia i konsultacje indywidualne Patrius chce dawać ludziom poczucie bezpieczeństwa prawnego, uwrażliwiać ich na sprawy społeczne, promować ideę obywatelskości i odpowiedzialności za wspólne dobro.

WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Biuro:

MAPA